Μία καταγγελία (2003) για την οικολογική καταστροφή

που συντελείτο στην πανέμορφη Άνδρο.