Το όνομά του συνδέθηκε με τις τυπογραφικές ενασχολήσεις στην έκδοση της τοπικής εφημερίδας ΑΝΔΡΟΣ.

Στη νέα πτέρυγα της Καϊρείου βιβλιοθήκης έχει οργανωθεί αναπαράσταση των παλαιών τυπογραφικών εγκαταστάσεων.