Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον ιστορικό της Άνδρου Δημήτρη Πολέμη, που αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη της ιστορίας του νησιού κατά τους νεότερους χρόνους και κυρίως κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.

Τα ιστορικά ντοκουμέντα των ερευνών του φυλάσσονται στην Καϊρειο βιβλιοθήκη.