Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον διακεκριμένο καθηγητή Πληροφορικής του MIT. 

Τον Προφήτη και Οραματιστή του Internet.