Το Μουσείο φιλοξενεί κυρίως ευρήματα από την Έφεσο, όπως είναι η Ζωφόρος των Πάρθων.

Εδώ θα δούμε το ορειχάλκινο άγαλμα του Αποξυομένου, που βρέθηκε σε 234 θραύσματα.

Ενδιαφέρον έχει ο κορμός του Δορυφόρου, του Δισκοβόλου και της Κεφαλής του Μελεάνδρου.