Έργα και Ημέρες του γνωστού Σιφνιού αρχισέφ της νεότερης Ελλάδας, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την έννοια της γαστρονομίας.