Η Ζαγορά ήταν μια σπουδαία αρχαιοελληνική πόλη, σύγχρονη περίπου της εποχής του Ομήρου, και ένας σημαντικός εμπορικός σταθμός για το θαλάσσιο εμπόριο στο Αιγαίο.