Ένα μοναδικό ντοκουμέντο, που πραγματεύεται με εμβρίθεια, επιστημοσύνη, αλλά και με τον δέοντα θρησκευτικό σεβασμό τη ζωή και το πνευματικό έργο του μεγάλου ποιητή και υμνογράφου της Ανατολικής Εκκλησίας, με την ενορχήστρωση ύμνων – μουσική του Χριστόδουλου Χάλαρη και τηλεσκηνοθεσία Γιώργου Δάμπαση.