Μία Περιήγηση στα Μοναστήρια της Άνδρου

με την μουσική του Χριστόδουλου Χάλαρη