Ο βομβαρδισμός της Ακρόπολης από τον Μοροζίνη και το χρονικό της αρπαγής των μαρμάρων του Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν.

Η αποδοκιμασία της επονείδιστης πράξης από τον Λόρδο Βύρωνα.

Για την επιστροφή των μαρμάρων μιλάει ο λόρδος Κόλιν Ρένφριου.

Η ιστορική απόφαση της UNESCO.