Τα αντίγραφα αρχαίων μνημείων για εκπαιδευτικούς λόγους, όπως το Ερεχθείο και οι τυρανοκτόνοι.

Η μυθιστορηματική ζωή του Ερρίκου Σλίμαν με τις ανασκαφές του στο Χισαρλίκ και στις πολύχρυσες Μυκήνες.

Τα κείμενα των Χετταίων που φωτίζουν την αρχαία Τροία.