Το Μουσείο της Περγάμου

Ο βωμός θεωρείται το κορυφαίο μνημείο της περγαμηνής τέχνης με τα καταπληκτικά ελληνιστικά ανάγλυφα και αποκαλύφθηκε από τον αρχαιολόγο Καρλ Χούμαν.
Το μουσείο φιλοξενεί το πρόπυλο του ιερού της Αθηνάς και τα ψηφιδωτά του Ηφαιστίωνα.